Blindfriendly Sobota 23. 3. 2019 | Meniny má Adrián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

26. júl 2011

 Bratislavská župa získala od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) dotáciu vo výške 93 000 eur na rozvoj sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

25. júl 2011

 Školské internáty v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja využívajú počas leta aj brigádnici, robotníci či turisti. Počas letných prázdnin je v prevádzke 11 internátov, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Modre, Pezinku, Senci aj v Malinove.

24. júl 2011

 Bratislavský samosprávny kraj a Niederösterreich Werbung pripravujú informačnú brožúru „Genuss – Pôžitok“. Ide o prvý výstup v rámci projektu spoločného manažmentu cestovného ruchu DESTINATOUR, ktorý je súčasť programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007 – 2013.

22. júl 2011

 Úspešnosť prvej časti zbierky, prísľub ďalších občanov a súkromných firiem rozhodli o tom, že sa v zbierke na pomoc postihnutým povodňami bude pokračovať. V prvej časti zbierky, ktorú pre Bratislavský kraj zabezpečuje nezisková organizácia Modrý Anjel, sa vyzbieralo cca 12 tisíc eur.

21. júl 2011

 Klientov domovov sociálnych služieb v správe Bratislavského samosprávneho kraja a ich rodiny najviac trápi financovanie pobytu v takýchto zariadeniach. Uviedol to bratislavský župan Pavol Frešo, ktorý dnes s klientmi aj ich rodinnými príslušníkmi diskutoval o úrovni poskytovaných sociálnych služieb.

20. júl 2011

 Navrhovaná trasa ropovodu Bratislava-Schwechat cez Žitný ostrov je pre Bratislavský kraj neprijateľnou a navrhovanie výstavby ropovodu cez chránené oblasti znamená podľa župy porušenie platných legislatívnych pravidiel a tiež obchádzanie výsledkov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

19. júl 2011

 Bratislavská župa pokračuje v prípravách na vybudovanie nového mosta medzi obcami Dubová a Častá. Pôvodný most sa zrútil začiatkom júna počas prívalových dažďov, ktoré zasiahli viaceré obce Malokarpatského regiónu.

15. júl 2011

 V Limbachu boli zrekonštruované a vybudované nové chodníky v dĺžke 1,7 km, nové detské ihrisko, verejné osvetlenie, v centrálnej zóne sa osadili nové lavičky a smetné koše. Pozitívny vplyv na životné prostredie má rozšírenie verejnej zelene.

14. júl 2011

 Nemocnicu v Malackách čaká rozsiahla rekonštrukcia za 4,5 mil. eur. Dohodu o jej spoločnom financovaní so spoločnosťou Nemocničná a.s., ktorá je nájomcom nemocnice, schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

13. júl 2011

 Bratislavská župa pokračuje v rekonštrukcií mosta cez Malý Dunaj v obci Tomášov. Prvá fáza rekonštrukcie tohto značne poškodeného mosta sa uskutočnila koncom minulého roka, zameraná bola na opravu povrchu.