Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

21. júl 2011

 Klientov domovov sociálnych služieb v správe Bratislavského samosprávneho kraja a ich rodiny najviac trápi financovanie pobytu v takýchto zariadeniach. Uviedol to bratislavský župan Pavol Frešo, ktorý dnes s klientmi aj ich rodinnými príslušníkmi diskutoval o úrovni poskytovaných sociálnych služieb.

20. júl 2011

 Navrhovaná trasa ropovodu Bratislava-Schwechat cez Žitný ostrov je pre Bratislavský kraj neprijateľnou a navrhovanie výstavby ropovodu cez chránené oblasti znamená podľa župy porušenie platných legislatívnych pravidiel a tiež obchádzanie výsledkov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

19. júl 2011

 Bratislavská župa pokračuje v prípravách na vybudovanie nového mosta medzi obcami Dubová a Častá. Pôvodný most sa zrútil začiatkom júna počas prívalových dažďov, ktoré zasiahli viaceré obce Malokarpatského regiónu.

15. júl 2011

 V Limbachu boli zrekonštruované a vybudované nové chodníky v dĺžke 1,7 km, nové detské ihrisko, verejné osvetlenie, v centrálnej zóne sa osadili nové lavičky a smetné koše. Pozitívny vplyv na životné prostredie má rozšírenie verejnej zelene.

14. júl 2011

 Nemocnicu v Malackách čaká rozsiahla rekonštrukcia za 4,5 mil. eur. Dohodu o jej spoločnom financovaní so spoločnosťou Nemocničná a.s., ktorá je nájomcom nemocnice, schválilo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja.

13. júl 2011

 Bratislavská župa pokračuje v rekonštrukcií mosta cez Malý Dunaj v obci Tomášov. Prvá fáza rekonštrukcie tohto značne poškodeného mosta sa uskutočnila koncom minulého roka, zameraná bola na opravu povrchu.

12. júl 2011

 Bratislavská župa do konca roka prostredníctvom dotácií podporí desiatky projektov. V rozpočte kraja je na to určených ešte viac ako 40 tisíc eur.

10. júl 2011

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj bratislavského kraja a života jeho občanov. BSK si považuje za svoju česť oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju tohto regiónu.

08. júl 2011

 Bratislavský samosprávny kraj tak ako iné inštitúcie postihla v minulom roku finančná kríza, ktorá sa premietla v podstatne nižších príjmoch z daní fyzických osôb a daní z motorových vozidiel vo výške viac ako 8,5 mil. eur v porovnaní s rokom 2009. Vyplýva to zo záverečného účtu kraja, ktorý schválili župní poslanci na júnovom rokovaní.

07. júl 2011

 Bratislavský samosprávny kraj chce zjednodušiť a zintenzívniť čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Odbor SORO – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sa rozhodol pre proklientský prístup, ktorým chce záujemcom o štrukturálne fondy pomôcť pri ich čerpaní.