Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

05. marec 2018

 Siedmy ročník obľúbenej knižnej súťaže pre žiakov materských, základných aj stredných škôl „Vráťme knihy do škôl“ má pred sebou posledných 14 dní, počas ktorých môžu mladí čitatelia zaregistrovať svoj príspevok z prečítanej literatúry a dať tým aj tip na dobrú knihu.

01. marec 2018

Začiatkom týždňa sa konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia bratislavskej župy. Strategický dokument vypracoval Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala firma ENVEX z Rožňavy.

28. február 2018

 Obyvateľov Mostu pri Bratislave ako aj vodičov prechádzajúcich cez túto obec čaká od pondelka 5. marca 2018 rekonštrukcia vodovodu a z toho dôvodu aj následné obmedzenie dopravy. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp.

27. február 2018

 Bratislavský samosprávny kraj dnes vyvesil pred úradom čiernu zástavu. Týmto gestom vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám dvoch mladých ľudí, česť pamiatke novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, ktorí boli zavraždení rukou neznámeho vraha.

26. február 2018

 Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím sa stáva v Bratislavskom kraji dostupnejšou aj vďaka otvoreniu ďalšieho Centra služby včasnej intervencie pri DSS Sibírka, zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

21. február 2018

Netradičný umelecký zážitok poskytne cestujúcim na trati Bratislava – Viedeň unikátny umelecký projekt T.R.A.M., ktorý finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Je odkazom na električku, ktorá od roku 1914 premávala medzi Bratislavou a Viedňou. Verejnosť sa týmto vlakom bude môcť odviezť už od štvrtku.

14. február 2018

 Bratislavská župa začala koncom septembra so zatepľovaním Gymnázia v Pezinku. Rekonštrukčné práce stáli 368 457,86 eur a boli ukončené 7. februára 2018.

13. február 2018

 O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2018 sa uchádza spolu vo všetkých štyroch oblastiach 1167 projektov. Všetky žiadosti posudzovali odborné hodnotiace komisie, ktorých odporúčania budú podkladom pre schvaľovanie v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu je pre rok 2018 pre všetky štyri oblasti a to na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu a mládeže v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme alokovaných 2 091 543,30 eur.

09. február 2018

 Lesy SR v súvislosti s manažmentom lesných pozemkov v okolí mesta Bratislava dočasne pozastavili plánovanú ťažbu v lokalitách Vydrica a Devínska Kobyla. V snahe riešiť problematiku konfliktu ťažby, rekreácie a ochrany povrchových tokov v tejto oblasti je potrebné stretnutie všetkých zainteresovaných strán a to BSK, Lesy SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré by sa malo uskutočniť v priebehu mesiaca február 2018.

08. február 2018

 Mesto Pezinok a jeho blízke okolie opäť po roku odokryjú svoje poklady v pivniciach a to počas desiateho ročníka projektu Pezinské vínne pivnice 2018. Tie sa návštevníkom otvoria už túto sobotu 10. februára 2018 od 12tej do 21.00 hodiny.