Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

21. november 2008

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.../2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2002 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a s majetkom prenechaným do užívania Bratislavskému samosprávnemu kraju.

20. november 2008

 Bratislavské bábkové divadlo v predvianočnom období pripravuje inscenáciu pôvodnej hry Dušana Staudera „Veľká cesta z Artktosu“. Premiéru uvedie 28. novembra 2008.

20. november 2008

Počas dvoch rokov Bratislavský samosprávny kraj vzdelával pracovníkov stavebného sektoru prostredníctvom projektu Eucerticon, ktorý iniciovala a pripravila Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.

19. november 2008

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Bratislavského samosprávneho kraja

19. november 2008

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc v sume vyššej, ako je výška finančného príspevku určeného podľa finančného minima v súlade s § 86 ods. 5) zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

19. november 2008

BSK v spolupráci s odborníkmi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a poskytovateľmi sociálnych služieb v regióne organizuje stretnutie, ktorého témou bude aplikácia nového zákona o sociálnych službách do praxe.

19. november 2008

Ministerstvo pôdohospodárstva SR pozýva všetkých výrobcov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva, ľudových výrobcov ako aj predajcov tradičného vianočného tovaru na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15. - 21. decembra 2008 od 12.00 hod. do 19.00 hod. v priestoroch Štátneho závodiska v Bratislave – Petržalke

19. november 2008

 BSK sa v tomto roku zapojil do šiesteho ročníka prestížnej súťaže Zlatý erb.sk a získal hneď dve ocenenia. Prvé miesto za Najlepšiu stránku samosprávneho kraja so svojim webportálom www.bratislavskykraj.sk a druhé miesto za Najlepšiu elektronickú službu samospráv za elektronický časopis Župné netovinky.

18. november 2008

V dňoch 26. a 27. novembra 2008 sa v Bruseli bude konať v poradí už 77. plenárne zasadnutie Výboru regiónov, na ktorom sa zúčastní aj predseda BSK Vladimír Bajan ako riadny člen Výboru regiónov.