Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

14. október 2008

Združená stredná škola záhradnícka v Malinove chystá pre všetkých záujemcov o štúdium Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia 21. až 23. októbra pri príležitosti 85. výročia založenia školy.

14. október 2008

Aj v ostatnom čísle elektronického mesačníka BSK sa dozviete novinky z Bratislavského regiónu. Kráľovské mestá Pezinok a Modra oslávili tradičnými vinobraniami päťdesiatku, na Hrade Červený Kameň vyvrcholila súťaž „Navštívme, hrajme, vyhrajme“. Dozviete sa informácie z rokovaní Zastupiteľstva BSK, či združenia predsedov samosprávnych krajov SK 8, správy o zahraničných návštevách a delegáciách. Župné netovinky prinášajú aj praktické informácie o tom, ako BSK upravuje výšku príspevkov v školských zariadeniach, že zrušenie polikliník bol len administratívny krok, prečo sa zaočkovať proti chrípke a mnohé iné.

13. október 2008

Európska komisia na základe rozhodnutia č. C(2007)6488 dňa 20.12.2007 schválila Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

12. október 2008

V sobotu 11. októbra sa na nádvorí Malokarpatského osvetového centra v Modre uskutočnil prvý ročník podujatia „Jablkové hodovanie s mladým vínom“, ktoré zorganizovalo Malokarpatské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

10. október 2008

 Slováci žijúci v zahraničí prišli na návštevu Slovenska, svoje umenie predstavili krajania z Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska. V Bratislave ich 10. októbra na pôde Bratislavského samosprávneho kraja privítal predseda BSK Vladimír Bajan.

10. október 2008

V dňoch od 6. do 9. októbra 2008 sa v Bruseli uskutočnilo medzinárodné podujatie OPEN DAYS – Regióny a mestá vo svete výziev v Bruseli. Na podujatí sa BSK prezentoval nielen ako inovatívny región, ale i ako spoluorganizátor konferencií.

08. október 2008

 V pondelok, 6. októbra 2008, prijal podpredseda BSK Bystrík Hollý delegáciu zo Španielska. Cieľom ich návštevy bolo nadviazanie nových kontaktov v podnikateľskej sfére.

08. október 2008

N prvých miestach 54. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy sa umiestnili recitátori z Bratislavského samosprávneho kraja.

08. október 2008

Siedma najlepšia vo svete je Katarína Jobbagyová, ktorá pretekala v kategórii najťažších postihnutí v jazdeckých pretekoch v drezúre na XIII. paraolympijských hrách 2008 v Pekingu.

02. október 2008

Dňa 1. októbra 2008 nadobúda účinnosť nový Výnos Ministerstva kultúry SR z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií (v prílohe) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý prináša zmeny (zmeny viď príloha Ministerstvo kultúry SR_Grant_system_2009).