Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

30. september 2008

Za hranicami Bratislavského samosprávneho kraja i za hranicami krajiny žijú Slováci, ktorí pravidelne navštevujú svoju rodinu, príbuzných a priateľov. V dňoch od 9. do 15. októbra navštívia Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, ktorí podujatie „Dni Slovákov žijúcich v zahraničí“ spoluorganizujú s Úradom Slovákov žijúcich v zahraničí.

30. september 2008

Chrípka sa vyskytuje na celom svete a zapríčiňuje vznik epidémií rôzneho rozsahu od drobných lokálnych epidémií na školách a v detských kolektívoch až po epidémie celoštátneho rozsahu. Dôležitým preventívnym opatrením proti chrípke je očkovanie. Na Slovensku sa dáva zaočkovať proti chrípke menej ľudí než v okolitých krajinách.

29. september 2008

Predseda BSK Vladimír Bajan spolu s podpredsedom Martinom Kurucom prijal v pondelok, 29. septembra, predsedníčku Krajinského snemu Severného Porýnia – Vestfálska pani Reginu van Dinther. Rokovanie sa nieslo predovšetkým v duchu vzdelávania, vedy a výskumu.

29. september 2008

V Poznani sa 16. októbra 2008 otvoria brány 19.ročníka veľtrhu cestovného ruchu, ktorý patrí k najväčším svojho druhu v Poľsku. V tomto roku sa tu po prvý raz počas troch dní predstaví so svojou ponukou Bratislavský samosprávny kraj.

28. september 2008

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 8/2005 zo dňa 16. 3. 2005 o poskytovaní dotácií.

25. september 2008

Dnešným rozhodnutím mestské zastupiteľstvo len potvrdilo, že nemá záujem na tom, aby sa majstrovstvá sveta v hokeji 2011 konali v prostredí, kde by ich konanie netraumatizovalo ľudí a život v okolí. Je to zlá správa pre Bratislavčanov ale aj pre širokú verejnosť. Primátor zároveň nesplnil svoj prísľub spred troch rokov, že poskytne pozemok na výstavbu novej haly slúžiacej pre MS. „Som naďalej presvedčený, že lokalita v Petržalke je neporovnateľne vhodnejším riešením a preto budeme naďalej pokračovať v konkrétnych krokoch, smerujúcich k realizácii celého športového komplexu na pozemkoch, ktoré sme na tento účel zakúpili,“ povedal v tejto súvislosti Vladimír Bajan, predseda BSK. Halu podľa všetkého postaví súkromný investor, ktorý, tak isto ako kraj, už nebude viazaný prísľubom primátora ani konaním MS. „Ak sa napriek tomu podarí postaviť halu načas, ponúkneme ju aj na konanie MS v hokeji 2011,“ dodal V. Bajan.

25. september 2008

Bratislavský samosprávny kraj ako partner národného projektu Excelentná univerzita prispieva k prínosu svetového know-how do bratislavského regiónu.

24. september 2008

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) vyhlasuje výzvu pre neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území BSK.

24. september 2008

 Je tu čas vinobraní, ktoré sa tradične uskutočňujú v mestách a obciach nášho kraja. V tomto roku je však vinobranie v Pezinku výnimočné. Mesto Pezinok slávi 800. výročie prvej písomnej zmienky a 50. výročie organizovania Malokarpatských vinobraní.

24. september 2008

Tohoročné oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Bratislavskom kraji, ktoré sa uskutočnia v centre Dolného Záhoria v Stupave od 3. do 5.októbra 2008, budú súčasťou obľúbeného regionálneho podujatia „Slávnosti kapusty - Deň zelá 2008“.