Blindfriendly Štvrtok 16. 8. 2018 | Meniny má Leonard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

21. apríl 2008

Bratislavský samosprávny kraj úspešne reprezentuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá zopakovala výborné umiestnenia z minulých rokov, keď po tretíkrát získala prvenstvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu rozvojovú agentúru na Slovensku.

18. apríl 2008

Dňa 16. apríla 2008 schválilo Zastupiteľstvo BSK projekt spolupráce BSK a Stredoškolského parlamentu pri BSK (SŠP pri BSK) na rok 2008. Tento krok smeruje k zlepšeniu vzájomnej spolupráce kraja a poslancov SŠP pri BSK, ako aj k zlepšeniu komunikácie priamo so stredoškolskými študentmi.

18. apríl 2008

 Bratislavské bábkové divadlo, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravilo nielen pre našich najmenších krásne predstavenia, ktoré im zahrajú bábky zo sveta rozprávok a spoločne prejdú celým svetom...

18. apríl 2008

Hlavným rozdielom medzi novou teritoriálnou spoluprácou v programovom období 2007 - 2013 a Interreg-om III (2004-6) je princíp vedúceho partnera (Lead Partner Principle). Slovenskí tvorcovia projektov majú ťažkosti si ho osvojiť. Tento princíp predpokladá pri tvorbe projektu v prvom rade širšie partnerstvo a teda spoluprácu minimálne dvoch - troch partnerov od samého začiatku prípravy projektu.

18. apríl 2008

Stalo sa už tradíciou, že Divadlo Astorka Korzo´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK hosťuje na jar v pražskom Švandovom divadle na Smíchově. Niekoľko dní po návrate z USA preto súbor mieri 18. a 19. apríla tentokrát do pražskej metropoly, kde sa Astorka predstaví objavnou inscenáciou hry Williama Shakespeara Othello v réžii Juraja Nvotu a vizuálne a herecky nápaditou Zimou súčasného ruského autora Jevgenija Griškovca v réžii Józsefa Czajlíka.

17. apríl 2008

 Obľúbené postavičky z knižky A. S. Exupéryho opäť ožijú v detskom muzikáli Malý princ, ktorý zorganizoval Kultúrny dom Bernolákovo v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave. Predstavenie sa uskutoční 27. apríla o 18.00 hod. a 28. apríla o 19.00 hod.

17. apríl 2008

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v období 2007 - 2013 organizuje konferenciu pod názvom "Možnosti čerpania prostriedkov z OP Bratislavský kraj".

16. apríl 2008

Bratislavský samosprávny kraj aj touto formou podporuje projekty z oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb či cestovného ruchu. Zastupiteľstvo schválilo projekty, ktoré región propagujú a podporujú jeho rozvoj v celkovej výške 1.630-tis.Sk.

16. apríl 2008

Zastupiteľstvo BSK dnes prijalo uznesenie, ktorým dalo mandát predsedovi BSK rokovať so všetkými zainteresovanými stranami v projekte výstavby viacúčelovej haly pre majstrovstvá sveta v hokeji (t.j. hlavné mesto SR Bratislava, Slovenský zväz ľadového hokeja, Ministerstvo školstva, Vláda SR) o prípadnej alternatíve k súčasnému stavu projektu.