Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

13. jún 2008

Cieľom výzvy je poskytnúť granty na projekty a umožniť tak začínajúcim európskym podnikateľom nadobudnúť poznatky v zabehnutej spoločnosti v inom členskom štáte, a zároveň podporiť výmenu skúseností a vytváranie sietí. Táto iniciatíva má prispieť k posilneniu podnikania, internacionalizácie a konkurencieschopnosti novozaložených mikropodnikov, malých a stredných podnikov a nových začínajúcich podnikateľov v EÚ. Aktivita sa týka najmä jednotlivcov, ktorí plánujú založenie podniku a v neposlednom rade aj novozaložených podnikov.

13. jún 2008

 Predseda BSK včera ocenil piatich zamestnancov DSS Rosa za ich dlhoročnú prácu, ktorou významne prispeli k vybudovaniu kvalitného sociálneho zariadenia. Svoju vďaku vyjadril aj riaditeľ zariadenia a adresoval ju nielen súčasným zamestnancom či vedeniu župy ale aj všetkým tým, ktorí stáli pri jeho zrode, svojim predchodcom a tým, ktorí prispeli k jeho doterajšiemu rozvoju.

12. jún 2008

Dňa 7. júna 2008 sa v Bruseli uskutočnilo podujatie Open Doors európskych inštitúcií. Prezentácia 54 regiónov EÚ vo Výbore regiónov bola súčasťou už 13. výročia Dňa otvorených dverí Európskych inštitúcií ako Európsky parlament, Európska komisia, Rada a Výbor regiónov.

12. jún 2008

V rámci projektu CETC, ktorý slúži severo-južnému spojeniu oblasti Baltika a Jadranského mora a ktorý by mohla Európska komisia schváliť asi v r. 2010 z príležitosti celkovej revízie Helsinských koridorov (TEN-T), by bolo možné čiastočne financovať z prostriedkov EÚ aj nultý obchvat Bratislavy.

12. jún 2008

I v tomto roku udeľoval starosta Petržalky Milan Ftáčnik na slávnostnom zasadnutí ocenenia osobnostiam Petržalky. Slávnostné ocenenie sa uskutočnilo v stredu, 11. júna v Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke.

11. jún 2008

V utorok 10. júna 2008 sa uskutočnilo rokovanie medzi podpredsedom BSK Gabrielom Agárdym, podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Józsefom Kvardom a riaditeľom Vyšehradského fondu Kristófom Forraim o možnosti uchádzať sa o dotáciu z Vyšehradského fondu na riešenie úloh v spojitosti so severojužným koridorom CETC a na jeho propagáciu v európskych štruktúrach.

11. jún 2008

Dňa 24. júna 2008 sa v bratislavskom hoteli Crown Plaza uskutoční stretnutie slovenských a kórejských podnikateľov na základe iniciatívy Asociácie kórejských importérov – KOIMA.

10. jún 2008

V piatok 6. júna 2008 sa uskutočnili Olympijsky festival detí a mládeže, ktorú organizovala Fakulta telovýchovy a športu UK v spolupráci s BSK pod záštitou Slovenského olympijského zväzu.

10. jún 2008

V dňoch od 13. do 16. júna 2008 sa v Pezinku uskutoční 5. ročník obľúbeného podujatia Keramické trhy. Počas troch dní ožije námestie a priľahlé ulice Pezinka keramikou, regionálnymi gastronomickými špecialitami a dobrou hudbou.

10. jún 2008

Vladimír Bajan ešte ako starosta Petržalky stál nielen pri zrode ale aj podporoval činnosť a existenciu Sanatória AT MUDr. Novotného, ktoré sa venuje liečbe drogových závislostí, resocializácii, psychologickému poradenstvu a psychoterapii.