Blindfriendly Štvrtok 16. 8. 2018 | Meniny má Leonard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

30. júl 2007

V piatok 24. júla sa na podnet podpredsedu BSK stretli Ing. Gabriel Agárdy, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja a RNDr. Milan Cílek, prvý námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Témou stretnutia bolo vzájomne sa informovať o stave príprav nultého okruhu okolo Bratislavy, tzv. diaľnice s pracovným názvom D4.

26. júl 2007

Vážení rodičia, milí spoluobčania, v poslednom období som svedkom šírenia nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú existencie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto informácie vypovedajú o ich údajnom rušení a sú spájané s materiálom „Stratégia a návrh využitia financovania projektov Bratislavského samosprávneho kraja formou úveru Európskej investičnej banky“, o ktorom rokovali poslanci na júnovom zastupiteľstve.

25. jún 2007

 V dňoch 20. až 27. októbra t.r. sa v Dome kultúry Pezinok uskutoční ďalší ročník festivalu, na ktorom sa predstavia súbory i jednotlivci z českej divadelnej scény.

22. jún 2007

 Predseda BSK Vladimír Bajan a riaditelia Združenej strednej školy Senec a SOU strojárskeho, J. Jonáša Bratislava dnes prevzali od Ing. Jaroslava Holečka, člena predstavenstva VW Slovakia a člena výkonného výboru Združenia automobilového priemyslu SR 2 ks automobilov VW Touareg a 1 ks VW Polo, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka na týchto školách.

22. jún 2007

Predsedovia samosprávnych krajov sa dnes stretli s ministrom dopravy SR Ľubomírom Vážnym, aby sa dohodli na ďalšom postupe reformy verejnej správy v oblasti presunu kompetencií v regionálnych železniciach.

20. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj má široký rozsah pôsobnosti a kompetencií. V tejto súvislosti sú značné aj finančné prostriedky, ktorými BSK musí zabezpečiť fungovanie jednotlivých oblastí. Vzhľadom na rozpočtové možnosti kraja sa Bratislavský samosprávny kraj snaží využívať aj alternatívne zdroje.

20. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj dnes vytvoril rámec pre realizáciu projektov verejno–súkromných partnerstiev (PPP – Public-Private-Partnership) v podmienkach BSK všade tam, kde je to pre verejný sektor výhodné s cieľom zabezpečiť kvalitné verejné služby a infraštruktúru.

20. jún 2007

Koncentrácia odborného vzdelávania a prípravy do tzv. centier odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých odvetviach priemyslu, ktoré budú v budúcnosti schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania – to je hlavný motív optimalizácie stredných škôl v BSK.

20. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj v súvislosti s prijatím jednotnej európskej meny musí dohliadať na zabezpečenie jej plynulého prechodu. Kraj musí participovať ako v prípravnej, tak aj v implementačnej fáze zavedenia eura.

19. jún 2007

14. júna 2007 sa z podnetu Bratislava Hotels Association v hoteli Crowne Plaza konalo 1. stretnutie bratislavskej brandže cestovného ruchu.