Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

16. apríl 2008

Bratislavský samosprávny kraj aj touto formou podporuje projekty z oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb či cestovného ruchu. Zastupiteľstvo schválilo projekty, ktoré región propagujú a podporujú jeho rozvoj v celkovej výške 1.630-tis.Sk.

16. apríl 2008

Zastupiteľstvo BSK dnes prijalo uznesenie, ktorým dalo mandát predsedovi BSK rokovať so všetkými zainteresovanými stranami v projekte výstavby viacúčelovej haly pre majstrovstvá sveta v hokeji (t.j. hlavné mesto SR Bratislava, Slovenský zväz ľadového hokeja, Ministerstvo školstva, Vláda SR) o prípadnej alternatíve k súčasnému stavu projektu.

14. apríl 2008

Dnes, 14. apríla 2008, začína v Bruseli vo Výbore regiónov výstava 56 sídelných miest regiónoch krajín Vyšehradského spolku, ktorej iniciátorom je Bratislavský samosprávny kraj a autor publikácie „V4 Regióny a ich sídelné mestá“ a zároveň poslanec BSK Ladislav Snopko. Výstava potrvá do 18. apríla.

12. apríl 2008

V dňoch 9. – 11. apríla 2008 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerského Stredočeského kraja a zástupcov BSK. Hlavným cieľom trojdňového stretnutia bolo zintenzívnenie vzájomných kontaktov a spolupráca v oblasti kultúry.

11. apríl 2008

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 15. septembra 2008 a všetky aktivity musia byť ukončené do 31. decembra 2008.

11. apríl 2008

V Trnave sa vo štvrtok 10. apríla 2008 uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov úradov samosprávnych krajov. Témou rokovania boli aktuálne problémy samosprávnych krajov, a to opravy ciest II. a III. triedy z pohľadu financovania a postupu prác, o aktuálnej príprave krajov na čerpanie fondov EÚ v rámci regionálnych operačných programov z hľadiska personálneho a finančného zabezpečenia a o zdravotníctve, kde sa zamerali na návrat rozdelenia krajov na zdravotnícke obvody.

11. apríl 2008

 Zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja dnes prispeli do verejnej finančnej zbierky Liga proti rakovine. Úrad BSK navštívili študentky Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave, ktoré sa do tejto zbierky zapojilo.

10. apríl 2008

Dňa 15. mája 2008 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici 11 v Bratislave uskutoční 2. medzinárodná konferencia na tému Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl medzi základnými a strednými školami. Konferencia pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja je určená pre riaditeľov základných a stredných škôl, školským knihovníkom a odbornej pedagogickej verejnosti.

09. apríl 2008

V stredu, 16. apríla 2008, o 10.00 hod. sa v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 (prízemie) uskutoční pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.