Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

28. marec 2008

Malokarpatská knižnica v Pezinku a Bratislavský samosprávny kraj vás pozývajú na Stretnutie s taiwanským básnikom, prozaikom, fotografom a filozofom Yu Hsi (v jeho sprievode budú aj 4 buddhistické mníšky, básnik Maurus Youang, fotografi a ďalšie zaujímavé osobnosti).

27. marec 2008

 Vo štvrtok 27. marca 2008 Bratislavský samosprávny kraj odmenil pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a svoje vedomosti denne odovzdávajú študentom našich škôl.

27. marec 2008

V trinástom vydaní Župných netoviniek, občasníka šíreného elektronickou poštou, nájdete program na zastupiteľstvo BSK, informácie o možnosti študovať v zahraničí, výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z operačného programu vzdelávanie, informácie o návšteve zo zahraničia a omnoho viac...

27. marec 2008

Bratislavský samosprávny kraj vymedzil s účinnosťou od 31. marca 2008 takmer 700 zdravotných obvodov – rajónov – na území Bratislavského regiónu. Rajóny sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a stomatológia.

26. marec 2008

Vo štvrtok 27. marca 2008 bude Úrad BSK pre verejnosť zatvorený z dôvodu havárie vodovodného potrubia a odstávke pitnej vody.

26. marec 2008

S mimoriadne úspešnou inscenáciou „Na koho to slovo padne“ sa v dňoch od 27. 3.- 8. 4. 2007 predstaví súbor Divadla Astorka Korzo´90 v USA v Los Angeles. Nie je to prvý raz, čo Astorka, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, hosťuje za „veľkou mlákou“. V New Yorku, v slávnom divadle LaMaMa, uviedli herci z Astorky pred šiestimi rokmi s veľkým úspechom Slobodov Armagedon na Grbe.

26. marec 2008

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a Kultúrne centrum v Pezinku pripravili v nedeľu 30. marca t.r. krajskú prehliadku divadelných súborov dospelých Divadelné konfrontácie 2008.

25. marec 2008

V dňoch od 29. apríla do 18. mája 2008 sa v mestskej časti Atén Kifissia uskutoční 54. ročník kvetinovej šou „Flower show“, kde je možná prezentácia na stánkoch s vlastnou kreatívnou kvetinovou výzdobou a propagačnými materiálmi.

25. marec 2008

 To je názov nového predstavenia divadla LUDUS, ktorého zriaďovateľom je BSK. Jeho verejná generálka bude v piatok 28. marca o 10.00 hod. v Malej sále PKO v Bratislave na Nábr. arm.gen. L. Svobodu 3. Pred verejnou generálkou sa o 9.15 hod. uskutoční tlačová konferencia k predstaveniu. Premiéra predstavenia bude v pondelok 31. marca o 19.00 hod.

25. marec 2008

Žilina 17. 3. 2008 - Združenie Otvorená samospráva (OSA) buduje na svojej webstránke databázu tlačových správ. Aktívne sa do jej budovania pustili komunikátori miest a samosprávnych krajov, ktorí online zverejňujú tlačové výstupy svojich úradov.