Blindfriendly Sobota 23. 3. 2019 | Meniny má Adrián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

10. január 2008

 Európska investičná banka (EIB) poskytuje Bratislavskému samosprávnemu kraju úver vo výške 700 miliónov Sk (približne 21 miliónov EUR) na spolufinancovanie projektov zameraných na modernizáciu infraštruktúry v regióne. Rámcovú zmluvu medzi EIB a BSK dnes v Bratislave podpísali viceprezidentka EIB Marta Gajecká a predseda BSK Vladimír Bajan.

09. január 2008

 V stredu 9. januára 2008 ocenil Vladimír Bajan štyroch záchrancov života – Petra Kyselicu, Milana Kozáčika, Marcela Kováčika a Jozefa Kečkeša, ktorí 3. januára vytiahli topiaceho sa muža z petržalského Veľkého Draždiaku.

07. január 2008

Bratislavský samosprávny kraj na rok 2008 nemenil daň z motorových vozidiel. Platné zostáva Všeobecne záväzné nariadenie BSK č 13/2006 o dani z motorových vozidiel.

31. december 2007

Divadlo Aréna pozýva na množstvo zaujímavých predstavení a iných kultúrnych podujatí. Kultúrne zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

20. december 2007

V sobotu 22. decembra 2007 sa o 14.00 hod. uskutoční stretnutie pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru na tzv. trojhrane. Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj, mestské časť Bratislava Čunovo, Rusovce, Jarovce a Petržalka v spolupráci s prihraničnými obcami Rakúska a Maďarska.

18. december 2007

Ak ste ešte nestihli navštíviť našich rakúskych susedov v meste Hainburg, v sobotu 22. decembra 2007 máte jedinečnú možnosť. Pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru sa uskutočnia plavby loďou po Dunaji Devín – Hainburg zadarmo.

15. december 2007

BSK sa i v tomto roku účastní medzinárodných veľtrhoch v cestovnom ruchu s cieľom prezentovať Bratislavský kraj. Účasť na veľtrhoch medzinárodného významu predstavuje príležitosť nadviazať nové partnerské vzťahy a takisto prispieť k rozvoju regiónu nielen v oblasti cestovného ruchu.

11. december 2007

Európska komisia dňa 3.12.2007 schválila Operačný program Bratislavský kraj, v ktorom je na rozvojové priority realizované na území kraja alokovaných 87,0 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

11. december 2007

Všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území Bratislavského samosprávneho kraja sa každoročne v priebehu novembra a decembra zúčastňujú stretnutia s pracovníkmi odboru civilnej ochrany príslušného obvodného úradu, pracovníkmi Regionálneho úradu verejného úradu v Bratislave a lekárom Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľgou Veselou.