Blindfriendly Sobota 28. 3. 2020 | Meniny má Soňa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

24. január 2008

Dňa 21.1.2008 sa vo Viedni uskutočnilo prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013, na ktorom bol schválený formulár žiadosti, výberové kritériá a oprávnenosť nákladov pre projektové žiadosti v prebiehajúcom programovom období 2007 - 2013.

24. január 2008

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

21. január 2008

Dňa 17. januára 2008 otvoril Bratislavský samosprávny kraj novú epochu najvýznamnejšieho podujatia tohto druhu na Slovensku, medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008. Do nedele 20. januára 2008 prezentoval BSK v bratislavskej Inchebe nielen možnosti cestovného ruchu v regióne, ale i činnosť a produkty zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

16. január 2008

 Predseda BSK Vladimír Bajan dnes spolu s podpredsedom Martinom Kurucom prijal v sídle BSK J.E. princa Huga Windisch-Graetza, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku.

15. január 2008

Gymnázium Pezinok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa stalo jednou z 11 slovenských škôl, ktorej študenti navštívia Štrasburg a vyskúšajú si prácu Europoslancov priamo v Európskom parlamente. Túto príležitosť im poskytol projekt EUROSCOLA 2008, ktorý vypísal Európsky parlament. Celkovo sa študenti gymnázia v Pezinku umiestnili v celonárodnom kole na krásnom druhom mieste.

11. január 2008

 Vo štvrtok 10. januára 2008 sa v poobedných hodinách vstupné priestory na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici zaplnili študentmi štvrtých ročníkov nielen hosťujúceho gymnázia ale aj ďalších - Tomášikova, Einsteinova, I. Horvátha, Novohradská a Vazovova. Spolu so svojimi profesormi očakávali vzácnu a výnimočnú návštevu – prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou a prezidenta ČR Václava Klausa s manželkou.

10. január 2008

 Európska investičná banka (EIB) poskytuje Bratislavskému samosprávnemu kraju úver vo výške 700 miliónov Sk (približne 21 miliónov EUR) na spolufinancovanie projektov zameraných na modernizáciu infraštruktúry v regióne. Rámcovú zmluvu medzi EIB a BSK dnes v Bratislave podpísali viceprezidentka EIB Marta Gajecká a predseda BSK Vladimír Bajan.

09. január 2008

 V stredu 9. januára 2008 ocenil Vladimír Bajan štyroch záchrancov života – Petra Kyselicu, Milana Kozáčika, Marcela Kováčika a Jozefa Kečkeša, ktorí 3. januára vytiahli topiaceho sa muža z petržalského Veľkého Draždiaku.

07. január 2008

Bratislavský samosprávny kraj na rok 2008 nemenil daň z motorových vozidiel. Platné zostáva Všeobecne záväzné nariadenie BSK č 13/2006 o dani z motorových vozidiel.