Blindfriendly Streda 23. 1. 2019 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

15. október 2007

Dňa 15. októbra 2007 sa na Slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK udeľovali Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja. I tento rok boli odmenené osobnosti kraja, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj regiónu.

14. október 2007

Bratislavský samosprávny kraj sa v dňoch 8. – 11. októbra 2007 prezentoval v rámci Open Days 2007, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK Vladimír Bajan.

11. október 2007

V nedeľu 14. októbra oslávi DSS pre deti a dospelých Karola Matulaya v bratislavskej Dúbravke 25. výročie svojho vzniku ako i 101. výročie narodenia profesora K. Matulaya, ktorého meno nesie zariadenie od roku 1990. DSS je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

10. október 2007

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií svojim postojom k pripomienkam BSK k programu prípravy a výstavby siete ciest prvej triedy na roky 2007 až 2010 ohrozuje obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho rozhodnutie neakceptovať tieto pripomienky s odôvodnením výšky HDP je irelevantné a nepochopiteľné. „Práve tento argument bráni Bratislavskému regiónu čerpať prostriedky na cestnú sieť z eurofondov, takže našou snahou bolo získať financie zo štátnych zdrojov“, hovorí v tejto súvislosti V. Bajan, predseda BSK. Postoj Ministerstva tak možno chápať ako nebezpečný krok, ktorý obyvatelia bratislavského regiónu môžu nepríjemne pocítiť už zajtra.

05. október 2007

Študentky záhradníckej školy Gustáva Čejku v Malinove, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja získali významné umiestnenia na medzinárodnej súťaži vo Varaždine.

04. október 2007

Univerzita Komenského a Bratislavský samosprávny kraj začali v septembri tohto roka implementovať národný projekt Excelentná univerzita spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

04. október 2007

Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave organizujú seminár Výchova k podnikateľstvu na vysokých školách.

03. október 2007

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Úradu BSK dňa 19. októbra od 8.00 do 12.00 hod. na Sabinovskej 16 v Bratislave, kde budete mať dobrú príležitosť spoznať Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a jeho jednotlivé odbory, ktoré odprezentujú výsledky svojej činnsoti a takisto projekty, ktoré pomáhajú občanom samosprávneho kraja pri vlastnom rozvoji a realizácii.

01. október 2007

Vo štvrtok dňa 27. septembra 2007 odštartoval v Stupave týždeň osláv Svetového dňa cestovného ruchu. Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Mestským kultúrnym a informačným centrom v Stupave.

01. október 2007

V dňoch 27. až 29. septembra 2007 sa konal 15. ročník veľtrhu Interbeauty v priestoroch kongresového centra Incheba Expo Aréna v Bratislave, kde študenti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK prezentovali krásu svojich výtvorov.