Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

31. december 2007

Divadlo Aréna pozýva na množstvo zaujímavých predstavení a iných kultúrnych podujatí. Kultúrne zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

20. december 2007

V sobotu 22. decembra 2007 sa o 14.00 hod. uskutoční stretnutie pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru na tzv. trojhrane. Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj, mestské časť Bratislava Čunovo, Rusovce, Jarovce a Petržalka v spolupráci s prihraničnými obcami Rakúska a Maďarska.

18. december 2007

Ak ste ešte nestihli navštíviť našich rakúskych susedov v meste Hainburg, v sobotu 22. decembra 2007 máte jedinečnú možnosť. Pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru sa uskutočnia plavby loďou po Dunaji Devín – Hainburg zadarmo.

15. december 2007

BSK sa i v tomto roku účastní medzinárodných veľtrhoch v cestovnom ruchu s cieľom prezentovať Bratislavský kraj. Účasť na veľtrhoch medzinárodného významu predstavuje príležitosť nadviazať nové partnerské vzťahy a takisto prispieť k rozvoju regiónu nielen v oblasti cestovného ruchu.

11. december 2007

Európska komisia dňa 3.12.2007 schválila Operačný program Bratislavský kraj, v ktorom je na rozvojové priority realizované na území kraja alokovaných 87,0 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

11. december 2007

Všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území Bratislavského samosprávneho kraja sa každoročne v priebehu novembra a decembra zúčastňujú stretnutia s pracovníkmi odboru civilnej ochrany príslušného obvodného úradu, pracovníkmi Regionálneho úradu verejného úradu v Bratislave a lekárom Bratislavského samosprávneho kraja MUDr. Oľgou Veselou.

10. december 2007

Počas sviatkov budú v Bratislavskom kraji poskytovať lekárenskú pohotovostnú službu nasledovné lekárne:

10. december 2007

V stredu 5. decembra 2007 Bratislavský samosprávny kraj s Oblastným združením civilnej ochrany Bratislava podpísali dohodu o spolupráci, ktorej cieľom je zvýšiť úroveň prípravy obyvateľov na sebaochranu a vzájomnú pomoc v BSK.

07. december 2007

S cieľom zabezpečiť dostatočnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja sa v novembri t.r. stretol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan s riaditeľom krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) Samuelom Janecom. Na túto tému rokovali zástupcovia VšZP aj s predstaviteľmi združenia SK 8.

05. december 2007

 V stredu 5. decembra prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan delegáciu z partnerského regiónu mesta Šanghaj. Bratislavský samosprávny kraj navštívili predstavitelia Šanghajského kontrolného výboru (ŠKV), vedúcim delegácie bol jeho generálny riaditeľ Cheng Zhiqiang.