Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

31. október 2007

Na dnešnom rokovaní Zastupiteľstva BSK poslanci neschválili zásadné materiály ako schválenie pôžičky z EIB (v celkovej výške 700 mil. Sk) a úpravu rozpočtu na tento rok, ktoré počítali s rekonštrukciou ciest v regióne, opravou niektorých stredných škôl, výstavbou sociálnych zariadení či navýšením prostriedkov do oblasti kultúry. V odborných komisiách i politických kluboch pritom tieto materiály poslanci odporučili schváliť a ani v diskusii priamo na zastupiteľstve nezazneli žiadne výhrady, námietky či pozmeňujúce návrhy.

31. október 2007

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja V. Bajan rozdelil na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 8/2005 o poskytovaní dotácií finančnú výpomoc z rozpočtových prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1.651.500 Sk.

29. október 2007

V sobotu 20. októbra 2007 Bratislavský samosprávny kraj zavŕšil projekt Dni BSK. Počas šiestich dní ponúkol BSK v spolupráci mestami, obcami a zariadeniami v regióne atraktívny a zaujímavý program, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť a pozitívne ohlasy na jednotlivé podujatia.

24. október 2007

 Silvia Stehová, Michaela Bednárová a Matej Horina sú mená úspešných olympionikov z domovov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí v Šanghaji reprezentovali nielen BSK ale aj celé Slovensko.

24. október 2007

Dňa 24. októbra 2007 sa v Rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja konala prezentácia projektu „ Excelentná Univerzita “, v ktorej sa BSK aktívne podieľa ako partner v národnom projekte Univerzity Komenského.

24. október 2007

 Peter Bendl, hejtman Stredočeského kraja a Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, na rokovaní našli mnoho spoločných tém, s ktorými sa potýkajú oba partnerské regióny. Z diskusie vyplynulo niekoľko oblastí, kde si vedia navzájom pomôcť a poradiť a nemálo aj takých, kde vedia spolupracovať.

22. október 2007

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila pre všetkých milovníkov kníh bohatý program na mesiac november. Vítané sú i školské exkurzie po dohode s pracovníkmi knižnice. Zariadenie je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

22. október 2007

Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastní v dňoch 12.-15. novembra 2007 najprestížnejšieho veľtrhu v odvetví cestovného ruchu, Svetovej výstavy cestovného ruchu – World Travel Market v Londýne.

22. október 2007

V dňoch 13. a 14. októbra vystúpilo BBD na 29. ročníku prestížneho festivalu BEMUS v srbskom Belehrade. Súčasťou ponuky dramaturgie v programe 29. ročníka boli predstavenia a koncerty určené aj detskému obecenstvu. Pred beznádejne vypredaným 300 miestnym auditóriom divadla „Boško Bucha“ odohralo BBD dve predstavenia Mozartovej Čarovnej flauty režiséra J. Bednárika.