Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

10. august 2007

Bratislavský samosprávny kraj spracoval a zhrnul svoje pripomienky k návrhu verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Návrhu vytýka nielen nezaradenie 6 zariadení do tejto siete, ale namieta aj počty postelí v niektorých odboroch. „Systému by pomohla lepšia komunikácia“, tvrdí predseda BSK Vladimír Bajan“.

09. august 2007

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Gaudeamus na Mokrohajskej ulici v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je BSK, rozšíril rozsah poskytovaných služieb a zriadil Zariadenie chráneného bývania.

01. august 2007

Slovenská republika má v súčasnosti neopakovateľnú šancu využiť pre svoj rozvoj peniaze z prostriedkov Európskej únie. Sme však v štádiu, keď je táto šanca vážne ohrozená. Verejnosti je podsúvaný spor medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja na strane jednej a samosprávnymi krajmi na strane druhej. Lenže nie je to spor o tom, kto bude ovládať viac ako 400 mld. Sk – aspoň pre nás nie.

30. júl 2007

V piatok 24. júla sa na podnet podpredsedu BSK stretli Ing. Gabriel Agárdy, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja a RNDr. Milan Cílek, prvý námestník primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Témou stretnutia bolo vzájomne sa informovať o stave príprav nultého okruhu okolo Bratislavy, tzv. diaľnice s pracovným názvom D4.

26. júl 2007

Vážení rodičia, milí spoluobčania, v poslednom období som svedkom šírenia nepravdivých informácií, ktoré sa týkajú existencie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Tieto informácie vypovedajú o ich údajnom rušení a sú spájané s materiálom „Stratégia a návrh využitia financovania projektov Bratislavského samosprávneho kraja formou úveru Európskej investičnej banky“, o ktorom rokovali poslanci na júnovom zastupiteľstve.

25. jún 2007

 V dňoch 20. až 27. októbra t.r. sa v Dome kultúry Pezinok uskutoční ďalší ročník festivalu, na ktorom sa predstavia súbory i jednotlivci z českej divadelnej scény.

22. jún 2007

 Predseda BSK Vladimír Bajan a riaditelia Združenej strednej školy Senec a SOU strojárskeho, J. Jonáša Bratislava dnes prevzali od Ing. Jaroslava Holečka, člena predstavenstva VW Slovakia a člena výkonného výboru Združenia automobilového priemyslu SR 2 ks automobilov VW Touareg a 1 ks VW Polo, ktoré budú slúžiť ako učebná pomôcka na týchto školách.

22. jún 2007

Predsedovia samosprávnych krajov sa dnes stretli s ministrom dopravy SR Ľubomírom Vážnym, aby sa dohodli na ďalšom postupe reformy verejnej správy v oblasti presunu kompetencií v regionálnych železniciach.

20. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj má široký rozsah pôsobnosti a kompetencií. V tejto súvislosti sú značné aj finančné prostriedky, ktorými BSK musí zabezpečiť fungovanie jednotlivých oblastí. Vzhľadom na rozpočtové možnosti kraja sa Bratislavský samosprávny kraj snaží využívať aj alternatívne zdroje.

20. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj dnes vytvoril rámec pre realizáciu projektov verejno–súkromných partnerstiev (PPP – Public-Private-Partnership) v podmienkach BSK všade tam, kde je to pre verejný sektor výhodné s cieľom zabezpečiť kvalitné verejné služby a infraštruktúru.