Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

20. jún 2007

Koncentrácia odborného vzdelávania a prípravy do tzv. centier odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých odvetviach priemyslu, ktoré budú v budúcnosti schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania – to je hlavný motív optimalizácie stredných škôl v BSK.

20. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj v súvislosti s prijatím jednotnej európskej meny musí dohliadať na zabezpečenie jej plynulého prechodu. Kraj musí participovať ako v prípravnej, tak aj v implementačnej fáze zavedenia eura.

19. jún 2007

14. júna 2007 sa z podnetu Bratislava Hotels Association v hoteli Crowne Plaza konalo 1. stretnutie bratislavskej brandže cestovného ruchu.

14. jún 2007

 Vo štvrtok 14. júna 2007 prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan spolu s podpredsedníčkou Monikou Flašíkovou-Beňovou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Chorvátska na Slovensku J.E. pána Tomislava Cara. Bola to jeho prvá oficiálna návšteva predsedu BSK po nástupe do funkcie veľvyslanca v SR.

06. jún 2007

Analýza, vypracovaná Slovenskou lekárskou komorou (ďalej len SLK) predpokladá podľa dostupných informácií zrušenie dvadsiatich nemocníc, z toho dvoch v Bratislavskom kraji - Nemocnice v Modre a Nemocnice v Malackách.

06. jún 2007

 V dňoch 23. a 24. mája t.r. sa v hlavnom meste nemeckého Durínska - v Erfurte uskutočnilo záverečné stretnutie k projektu INTER GET UP.

04. jún 2007

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácii prerozdelil v období približne prvého polroku 2007 finančné prostriedky vo výške asi 1,7 mil. Sk.

31. máj 2007

 Dňa 29. mája 2007 zástupcovia 13 regiónov zo 7 krajín strednej Európy podpísali na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Politickú deklaráciu, ktorá obsahuje ich požiadavku o zaradenie stredoeurópskeho dopravného koridoru do TEN koridorov - prioritných projektov dopravných sietí, ktoré bude financovať Európska komisia.

25. máj 2007

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava sa dohodli s najsilnejšími univerzitami - Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, na spolupráci pri hľadaní ciest posilnenia väčšieho využívania vedomostí a znalostí v kraji. Dohodu spečatili najvyšší predstavitelia všetkých štyroch partnerov - Vladimír Bajan, predseda BSK, Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, František Gahér, rektor UK a Vladimír Báleš, rektor STU podpisom Memoranda o vytvorení strategickej platformy v piatok 25. mája 2007 na pôde UK v Bratislave.

23. máj 2007

Bratislavský samosprávny kraj má prioritný záujem na realizácii diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý nesie pracovný názov „diaľnica D4“. Spustením výroby v priemyselných parkoch ako PSA-PEUGEOT, či KIA alebo SAMSUNG hrozí bratislavskej prímestskej doprave kolaps. Našou snahou je odťažiť hlavné mesto od tzv. tranzitnej dopravy, ktorá tvorí podľa odhadov až 40 % celkovej dopravy na komunikáciách na území mesta.