Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

31. december 2018

V prípade potreby vyhľadať lekársku pomoc počas Silvestra a na Nový rok, prináša Bratislavský samosprávny kraj prehľad ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dospelých. Počas Silvestra fungujú ako v pracovný deň, na Nový rok budú v celom bratislavskom regióne fungovať “víkendovým” režimom.

21. december 2018

Tento týždeň boli ukončené dve výzvy o predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Pre schému na podporu kultúry, ktorá bola otvorená do 19.12.2018 bolo v elektronickom dotačnom portáli BSK zaregistrovaných 367 žiadostí. Pre schému na podporu turizmu, ktorá skončila 20.12.2018, to bolo 51 žiadostí. Spoločne je pre tieto dve schémy alokovaných takmer 750 tisíc eur.

21. december 2018

 Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) dňa 12.07.2018 predložil v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP 2014-2020) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) projektu s názvom Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 (ďalej len „COVP Ivanská cesta 21“) v celkovej výške 2 818 293,45 EUR. Z toho je 50% výška finančnej podpory z Európskej únie, 45% štátny rozpočet a 5% spolufinancovanie BSK. Na základe Rozhodnutia o schválení ŽoNFP z dňa 13.11.2018 sa BSK stal úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku.

21. december 2018

 Oddnes štartuje už ôsmy ročník obľúbenej knižnej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorého ambíciou je spojiť všetkých žiakov a študentov na Slovensku a to prostredníctvom knihy. Preto sa organizátori rozhodli, že sa do súťaže môžu zapojiť úplne všetci školáci. Súťaží sa v 3 kategóriách: materské školy, základné školy a stredné školy a to do 15. marca 2019.

20. december 2018

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.5/2018“) zverejňuje výzvu pre oblasť mládež: VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s mládežou na území BSK v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže.

19. december 2018

 511 eur je čiastka, ktorú Bratislavský samosprávny kraj vyzbieral pre Nocľaháreň a Útulok sv. Vincenta de Paul na bratislavských vianočných trhoch. Za dobrovoľný príspevok si mohli návštevníci pochutnať na pomazánkových chlebíkoch, slanom aj sladkom pečive či horúcom punči. Cieľom bolo pomôcť ľuďom bez domova. To však teraz môže vďaka projektu „Adoptuj posteľ“ urobiť každý.

19. december 2018

 Bratislavský samosprávny kraj obstaral malý, kompaktný mestský elekromobil značky SMART FORTWO KUPÉ. Ide o jeden z prvých krokov k naplneniu Programového vyhlásenia BSK v časti Doprava – podpora ekologických foriem dopravy a vytvárania podmienok pre podporu alternatívneho pohonu vo verejnej doprave. Elektroauto stálo 27 853,07 eur s DPH, z toho 26 460,61 eur s DPH predstavuje dotácia a spolufinancovanie BSK je 5% čiže 1 392,66 eur s DPH.

19. december 2018

 Bratislavský samosprávny kraj ako vedúci partner projektu Danube Bike & Boat Interreg V-A SK-HU zrealizoval cezhraničný workshop orientovaný predovšetkým na poskytovateľov služieb zo Slovenska a Maďarska. Zameraný bol na podporu tvorby produktu cestovného ruchu formou zosieťovania domácich a zahraničných stakeholderov.

19. december 2018

Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava, sa od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu, Ostredková 10, Bratislava Stredná športová škola, Ostredková 10, Bratislava žiakom ponúka možnosť vybrať si z nasledovných študijných odborov: Športové gymnázium – úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou Športový manažment - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

14. december 2018

 Župní poslanci na dnešnom poslednom tohtoročnom Zasadnutí schválili Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2019-2021. BSK bude pre rok 2019 hospodáriť v rámci vyrovnaného rozpočtu so sumou 190 430 232 eur, čo je nárast o 13 percent oproti roku 2018. Najviac peňazí pôjde na školstvo, sociálnu oblasť a zdravotníctvo, na dopravu a komunikácie.