Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

18. marec 2019

 Trinásť stážistov má možnosť si vyskúšať prácu vo verejnej sfére. Bratislavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi všetkých krajov spúšťa komplexný program pre stážistov. Ide o študentov stredných a vysokých škôl, ktorí svoju stáž začnú od 1. apríla 2019.

15. marec 2019

 Bratislavský samosprávny kraj dnes začal ďalšiu rekonštrukciu školského objektu. Ide o zateplenie budov Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách v sume vyše päťsto tisíc eur. Ukončené má byť do troch mesiacov.

12. marec 2019

 Bratislavská župa buduje nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre budúcich murárov, inštalatérov či maliarov. Vďaka štrukturálnym fondom vznikne na župnej SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ceste 21 v Bratislave priestor s novým kvalitným vybavením odborných dielní a učební v celkovej sume takmer tri milióny eur z eurofondov. Cieľom projektu je nielen zatraktívnenie odborného vzdelania, ale aj skvalitnenie podmienok vyučovania a priblíženie sa čo najreálnejšiemu prostrediu, ktoré študentov čaká po vyučení či po maturite.

11. marec 2019

V tomto školskom roku by malo na 54 župných stredných školách maturovať 3276 žiakov. Z toho na gymnáziách 974 a na stredných odborných školách 2 302 žiakov. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa začína zajtra 12. marca 2019 a pokračovať bude v dňoch 13., 14. a 15. marca 2019.

08. marec 2019

Bratislavská župa má na svojom území nielen viacero zdrojov podzemnej pitnej vody, ale aj vzácne lužné či karpatské zmiešané lesy. Ochrana prírodných zdrojov je preto nielen jednou z priorít, ale aj poslaním Bratislavského samosprávneho kraja.

06. marec 2019

 Dnes v bratislavskom výstavisku Incheba Expo odštartoval už 10. ročník podujatia Profesia days Bratislava 2019. Jeho partnerom je tradične aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý na ňom prvýkrát prezentuje svoju pestrú ponuku stredných škôl opäť bližšie k rodičom a žiakom základných škôl.

05. marec 2019

 Podpora čítania a budovanie pozitívneho vzťahu ku knihám medzi deťmi, žiakmi a študentmi je hlavnou myšlienkou čitateľskej súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorá je obľúbená na celom Slovensku. Ak sa do nej ešte nestihli zapojiť, čas máte do 15.3.2019, kedy sa súťaž skončí. Minulý rok bolo prečítaných viac ako štyri tisíc rôznych kníh a organizátori veria, že rok 2019 bude na prečítané knihy ešte bohatší.

01. marec 2019

 Prvý marcový týždeň je tradične na celom Slovensku venovaný knižniciam. Pri príležitosti už 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc pripravila Malokarpatská knižnica v Pezinku spolu s ďalšími desiatimi verejnými knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja 2. ročník spoločného podujatia s názvom Stratené knihy. Jeho cieľom je netradičným spôsobom propagovať knihy, čítanie a knižnice.

28. február 2019

 V dňoch 20.- 21. februára 2019 sa konala „Študijná cesta pre partnerov“ v rámci realizácie aktivít projektu „Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete Cyrilometodskej cesty v moravsko-slovenskom prihraničí“. Víziou tohto projektu je budovanie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá by sa mohla už tento rok zaradiť medzi Európske certifikované kultúrne cesty. Cyrilometodská cesta by sa tak stala známou a navštevovanou.

28. február 2019

V pôsobnosti vyšších územných celkov je aj povinnosť zabezpečovať poskytovanie tlmočníckej služby svojim obyvateľom, ktorí o to požiadajú. Aby tlmočnícku službu mohli „tlmočníci“ poskytovať a kraj im mohol za túto službu zaplatiť, musia byť zaregistrovaní v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Preto Bratislavský samosprávny kraj apeluje na poskytovateľov tejto služby, aby sa registrovali.