Blindfriendly Štvrtok 15. 11. 2018 | Meniny má Leopold Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

11. september 2018

Školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Tri z nich získali na rekonštrukciu telocviční takmer štvrť milióna eur.

10. september 2018

 Zástupcovia bratislavskej župy v sobotu 8. septembra 2018 slávnostne poklepali základný kameň komplexnej rekonštrukcie Malokarpatského osvetového strediska v Modre, teda záhrady a budovy kaštieľa, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Bratislavský samosprávny kraj sa stal úspešným prijímateľom nenávratného finančného príspevku programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Rekonštrukcia bude stáť vyše 1,8 milióna eur a potrvá dva roky. Z modranského kaštieľa sa tak po novom stane kultúrno-kreatívne centrum celého regiónu.

10. september 2018

 Originálnu adaptáciu známej rozprávky Hansa Christiana Andersena Malá morská víla si pripravilo Bratislavské bábkové divadlo. Premiéru inscenácie si môžete pozrieť už tento piatok 14. septembra 2018 o 18.00 hodine v Istropolise (vchod z ulice Škultétyho č. 5).

07. september 2018

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným, ktorého je BSK členom od júna 2016, vyhlásilo dňa 3.9.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020 (ďalej „Fond malých projektov“). Celkovým cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

05. september 2018

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s., ktorá je správcom komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji, pripravujú v septembri revitalizáciu cesty II/503 v úseku Senec – Viničné – Pezinok a výstavbu okružnej križovatky v obci Nová Dedinka.

04. september 2018

 Bratislavský samosprávny kraj má v novom školskom roku podľa plánu otvorených 158 tried. Po druhom kole prijímacích skúšok v júni 2018 bolo do župných stredných škôl zapísaných takmer 3400 žiakov. Skutočný počet tried a žiakov v školskom roku 2018/19 bude známy až po zbere údajov k 15. septembru 2018. Na 11 stredných školách zriaďovaných župou pribudlo dovedna 14 nových odborov.

03. september 2018

 Ďalšie vydanie mesačníka Bratislavský kraj, ktorý vydáva Bratislavský samosprávny kraj, je k dispozícií online.

28. august 2018

 Bratislavský samosprávny kraj už o pár dní začne s rekonštrukciou cesty, ktorá spája Rohožník s Malackami. Rekonštrukcia je z veľkej časti hradená z eurofondov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj rozšírenie cesty a následné prekategorizovanie na cestu II. triedy. Cesta bude zavretá už od soboty 1. septembra.

22. august 2018

 Účastníci projektu Transdanube.Pearls z deviatich dunajských krajín prediskutovali na strednodobej konferencii potenciál dunajského regiónu a jeho príležitosti na posilnenie trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu.

22. august 2018

Postupný prechod poskytovania sociálnych služieb na komunitnú formu je súčasťou programového vyhlásenia BSK. Bratislavskej župe boli riadiacim orgánom schválené eurofondy v plnej výške, teda v sume 2 422 826,22 eur. S realizáciou projektu plánuje župa začať na jeseň a trvať by mala dva roky. Súčasťou projektu je aj zriadenie novej služby, denného stacionára pre seniorov.