Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

AKTUÁLNE SPRÁVY

21. apríl 2016

 Už na zajtrajšom zastupiteľstve budú bratislavskí krajskí poslanci schvaľovať predaj starých školských dielní na Starej Ivánskej ceste. Jeden z doterajších nájomcov sa snaží poslancom podsunúť nepravdivé informácie v súvislosti s elektronickou aukciou.

19. apríl 2016

Bratislavský samosprávny kraj čelí kritike Denníka N, ktorý tvrdí, že župa si svoje propagačné aktivity „načasovala“ na marcové parlamentné voľby. Tie však nemajú na fungovanie vyšších územných celkov vplyv.

19. apríl 2016

 Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.

15. apríl 2016

 Bratislavský samosprávny kraj vydal kolaudačné rozhodnutie k električkovej zastávke na Žilinskej ulici. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja upustilo od podmienky výrubu stromov.

14. apríl 2016

„V rámci Výzvy na podávanie žiadostí o dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016 žiadatelia svoje projekty registrovali aj elektronicky, aby mohli byť v systéme zhodnotené odborníkmi z oblasti kultúry.

14. apríl 2016

 Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení si každoročne pripomína prácu učiteľov slávnostným stretnutím s pedagógmi bratislavského kraja. Počas dnešného doobedia predseda BSK v koncertnej sieni Eugena Suchoňa na bratislavskom Konzervatóriu slávnostne ocenil učiteľov bratislavského regiónu.

13. apríl 2016

 Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa dnes uskutočnila odborná diskusia s účasťou verejnosti k problematike výstavby diaľničnej križovatky Triblavina. Diskusie sa zúčastnili nielen zástupcovia BSK, ale aj primátori a starostovia dotknutých miest a obcí, regionálni poslanci, signatári petícií, zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Regionálnych ciest Bratislavy a Slovenskej správy ciest.

12. apríl 2016

 Zástupcovia bratislavskej župy dnes navštívili dve zariadenia sociálnych služieb v bratislavskej Rači a v Modre, ktoré prechádzajú procesom transformácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb na Slovensku. Cieľom je vytvorenie a rozšírenie siete komunitných služieb, ktoré vytvárajú podmienky pre dôstojný život prijímateľov sociálnych služieb v prirodzenom sociálnom prostredí.

11. apríl 2016

 Ešte pár dní zostáva do skončenia súťaže „Vráťme knihy do škôl“, ktorého spoluorganizátorom je Bratislavský samosprávny kraj. Aj aktuálny piaty ročník potvrdzuje záujem mladých čitateľov o súťaž a čítanie ako také. Čitatelia z materských, základných a stredných škôl sa do súťaže môžu ešte zapojiť do 15. apríla.

08. apríl 2016

Bratislavský samosprávny kraj si plní všetky zákonom stanovené povinnosti a inak to nie je ani v prípade zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach. Kontrola Ministerstva vnútra SR, ktorej sa úrad BSK podrobil v polovici marca, nenašla žiadne závažné pochybenia.