Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O partneroch


 

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je organizácia zriadená zákonom 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov s ročným rozpočtom približne 180 mil. EUR. Podľa tohto zákona a podľa Zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a Zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu je BSK okrem iného zodpovedný za komplexný regionálny rozvoj, čo pozostáva aj z vytvárania podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK projektom DANUBE BIKE&BOAT zastrešuje vytvorenie a zveľadenie lokálnej turistickej destinácie Malého Dunaja, ako aj propagáciu cezhraničnej destinácie Vnútrozemskej delty Dunaja. BSK sa bude podieľať v spolupráci s partnermi projektu na zabezpečení rôznorodých podujatí „Greenweeks“ pre širokú verejnosť.

 Samospráva mesta Mosonmagyaróvár sa na projekte DANUBE BIKE&BOAT Interreg V-A SKHU zúčastňuje ako koordinátor činností na maďarskej strane. Do procesu rozvoja projektov začatého Radou pre Rozvoj Malého Žitného ostrova – Horného Podunajska sa na Malom Žitnom ostrove v roku 2016 zapojilo alebo podpísalo dohodu o spolupráci 25 obcí.

 Mestská časť Bratislava Vrakuňa je vodáckou bránou Malého Dunaja. Práve tu začína množstvo splavov. Zapojenie do projektu bolo dlhoročnou snahou Vrakune vytvoriť v území vhodnú infraštruktúru na vodnú a cykloturistiku. Výsledkom nebude len lokálny vplyv, ale ucelený a prepojený destinačný produkt, ktorý infraštruktúrou a spoločnou ideou prepojí nie len obce, ale aj dve krajiny.

 Obec Zálesie je mladistvá, rozvíjajúca sa obec s viac ako 2000 obyvateľmi. Nachádza sa v západnej časti okresu Senec, na hranici chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Jej kataster sa rozprestiera na rozlohe 586,6 ha v nadmorskej výške 130 metrov nad morom. Z južnej a východnej strany obce tvorí hranicu katastra rieka Malý Dunaj, ktorá významne formuje ráz krajiny. Neveľká vzdialenosť od hlavného mesta Bratislavy, ale zároveň podmanivá príroda v okolí Zálesia, ktorá dáva možnosť na oddych a relax, robia z obce príjemné miesto na život, vyhľadávané najmä mladými rodinami. V rámci projektu DANUBE BIKE&BOAT obec Zálesie zrealizuje nový rekreačný areál na brehu Malého Dunaja „KORZO Zálesie“, ktorý poskytne základne vybavenie pre vodákov a návštevníkov Malého Dunaja v Zálesí a stane sa významným bodom na trase jeho splavovania v Bratislavskom kraji.

 Kajak canoe klub Šamorín sa venuje rozvoju mládežníckeho športu a patrí k najúspešnejším klubom rýchlostnej kanoistiky na Slovensku. V rámci klubu pôsobí skupina vodnej turistiky a klub od roku 2000 realizuje aj aktivity, zamerané na rozvoj vodnej turistiky na Dunaji a Malom Dunaji. Základňou je lodenica v Šamoríne-Čilistove.

 Nosnou aktivitou Trnavského samosprávneho kraja v rámci projektu DANUBE BIKE&BOAT je rekonštrukcia Vodného mlyna v obci Jelka. V rámci rekonštrukcie sa vykonajú nasledujúce úpravy:

 Obec Jelka s 820 ročnou históriou je situovaná v malebnom objatí rieky Malý Dunaj na rozhraní Žitného ostrova a Matúšovej zemi. Medzi najstaršie historické pamiatky patrí rímskokatolícky kostol z roku 1250 a následne kostol kalvínskej cirkvi z roku 1798. Počet obyvateľov je 4000 prevažne maďarskej národnosti. Pri Malom Dunaji je unikátne dielo – trojpodlažný vodný mlyn osadený na drevených pilotoch. Za uplynulé desaťročie sa obnovili objekty základnej školy, hasičskej zbrojnice, námestia obce, podnikateľského inkubátora a materskej školy pomocou dotácii z eurofondov.

 Do projektu DANUBE BIKE&BOAT je zapojený odbor cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Medzi naše najdôležitejšie aktivity v projekte patrí vývoj a tvorba spoločného webového nástroja a mobilnej aplikácie pre novú cezhraničnú turistickú destináciu „Vnútrozemská delta Dunaja“, ktoré budú poskytovať komplexné informácie. Následne bude vytvorený krátky video spot o novej turistickej destinácii.

 Mesto Kolárovo patrí medzi najväčšie mestá dolnej časti Žitného ostrova, rozprestiera sa v Podunajskej nížine pri sútoku riek Váh a Malý Dunaj. Vďaka svojej polohe je vhodným miestom pre všetkých milovníkov vodnej turistiky ale aj iných športov. Na mŕtvom ramene Malého Dunaja je umiestnená národná kultúrna pamiatka plávajúci lodný mlyn, jedna z najobľúbenejších turistických atrakcií v Nitrianskom kraji. K vodnému mlynu vedie najdlhší zastrešený celodrevený most v strednej Európe. Realizáciou projektu DANUBE BIKE&BOAT mienime zvýšiť atraktívnosť nášho mesta v očiach milovníkov vodnej turistiky a cykloturistiky.