Blindfriendly Utorok 25.11.2014 | Meniny má Katarína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

PREDSEDA BSK


 

ZASADNUTIE BSK - NAŽIVO

NEPREHLIADNITE

[07. november 2014]
Žiadosť o dotáciu v sume nad 2 500 EUR pre rok 2015 žiadateľ podáva najneskôr do 15. novembra rozpočtového roka (2014), ktorý predchádza ...
Žiadosť o dotáciu v sume nad 2 500 EUR pre rok 2015 žiadateľ podáva najneskôr do 15. novembra rozpočtového roka (2014), ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý sa dotácia požaduje. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte alebo doručenia žiadosti v podateľni Úradu BSK. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená, podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a musia k nej byť pripojené nasledovné doklady:
[27. október 2014]
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte Eboly s možným zavlečením na územie Slovenskej republiky sa uskutočnilo ...
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte Eboly s možným zavlečením na územie Slovenskej republiky sa uskutočnilo stretnutie zástupcov útvaru lekára samosprávneho kraja a pracovníkov RÚVZ.
[21. október 2014]
Dňom 24.10.2014 začne prevádzkovať Lekársku službu pre deti a dorast v Malackom okrese nový poskytovateľ - Komplexná záchranná služba ...
Dňom 24.10.2014 začne prevádzkovať Lekársku službu pre deti a dorast v Malackom okrese nový poskytovateľ - Komplexná záchranná služba Bratislava - Nové Mesto o.z. Miesto prevádzky LSPP : Malé námestie č.1/A, 90101 Malacky

AKTUÁLNE VYDANIE MESAČNÍKA BSK

 
 


AKTUÁLNE SPRÁVY


 
[24. november 2014]

Štvrtý ročník projektu Vráťme knihy do škôl má za sebou prvé týždne registrácií. Novinkou tohto ročníka je aj rozšírenie kategórií pre žiakov materských aj základných škôl. Uzávierka súťaže je 15. februára a medzi hlavné ceny patria elektronické čítačky či dvojdňový výlet do Bruselu.

[23. november 2014]

Bratislavský kraj vybudoval ďalších 12 inteligentných priechodov pre chodcov, ktoré zvýšia bezpečnosť na cestách II. a III. triedy, teda ciest patriacich župe.

[21. november 2014]

Výročný snem Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) dnes hodnotil uplynulé 25-ročné obdobie, pričom sa zameral na súčasné slovenské podnikateľské prostredie. Zúčastnili sa ho predstavitelia vlády aj poslanci NR SR, Pavol Frešo, europoslanec Richard Sulík, štátni tajomníci František Palko a Branislav Ondruš a ďalší hostia.

[21. november 2014]

Bratislavský kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve konzervatória, ktoré tento týždeň oslavujú výročia svojho založenia. Konzervatórium na Tolstého ulici vychováva žiakov už 95 rokov, Tanečné konzervatórium na Gorazdovej ulici oslavuje 35 rokov.

[21. november 2014]

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism dnes predstavila odbornej verejnosti Marketingovú stratégiu rozvoja cestovného ruchu destinácie bratislavský región pre roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020. Dokument vypracoval autorský tím pod vedením Prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. a v koordinácii Rastislava Kočana za spoločnosti GfK Slovakia.

Archív správ >>

 
 
Vyhl'adávanie: