Blindfriendly Utorok 20. 2. 2018 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov
   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava striech a zateplenia / Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Názov predmetu zákazky: Orez 2 topoľov, Populus alba, 1 x orez Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) + osadenie statickej väzby + likvidácia biologického odpadu, doprava

Predmet zákazky: Zabezpečenie stálej expozície Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliáru:

„Stavebné práce/ výmena okien/ Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Názov predmetu zákazky: nákup výpočtovej techniky

Názov predmetu zákazky: Výmena 5 ks okien + maľovky v zborovni a serverovni budovy školy

Názov zákazky: Oprava strechy budovy školy

Názov predmetu zákazky – Zabezpečenie materiálu pre výuku - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie odbornej prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení na budovách DSS a ZPS Rača

Názov predmetu zákazky – Prenájom žeriavu na nakladanie nadrozmerných dielenských strojov - SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava