Blindfriendly Štvrtok 18. 10. 2018 | Meniny má Lukáš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Nákup 2ks hygienických zdvíhacích stoličiek

Nákup 5ks polohovacích kresiel

: Garážové brány

Vybudovanie aktívneho bleskozvodu

Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre 14 žiakov a 1 pedagogický dozor

Názov predmetu zákazky - „Dezinsekcia priestorov školského internátu a školskej jedálne“

„Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava“

Projektové práce / Rekonštrukcia parnej kotolne a modernizácia technológie / Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

„Modernizácia učební výpočtovej techniky“ - PC, monitory, 3D tlačiareň, dataprojektory a iné IKT

Predmet zákazky: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov