Blindfriendly Pondelok 30. 3. 2020 | Meniny má Vieroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).


V podmienkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania (OVO) a oddelenia nákupu a kontroly (ONaK).

Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) zabezpečuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice č. 89/2017 o verejnom obstarávaní BSK.


Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na nasledovných internetových stránkach:

 

 

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: Zabezpečenie strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe Úradu BSK