Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Podpora malého a stredného podnikania


 

Malé a stredné podniky sú pre hospodárstvo Slovenska nesmierne dôležité. Tento fakt potvrdzujú aj čísla ohľadom počtu podnikov, počtu zamestnancov a pridanej hodnote, zabezpečenej práve malými a strednými podnikmi. MSP tvoria 99,9% všetkých podnikov pôsobiacich na Slovensku, pričom poskytujú pracovné miesta viac ako 72% všetkých zamestnaných v súkromnom sektore a tvoria približne 65% pridanej hodnoty. Vzhľadom na výrazné postavenie v rámci hospodárstva Slovenska patrí podpora malého a stredného podnikania tiež medzi jednu z priorít Bratislavského samosprávneho kraja, či už je to prostredníctvom rozvoja poznatkovo orientovanej ekonomiky alebo podporou znižovanie energetickej náročnosti.