Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ocenenia BSK

Bratislavský samosprávny kraj udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí výrazne podporili región, jeho rozvoj a tiež intenzívne pomáhajú občanom v kraji. Ocenenia nie sú len morálnym a finančným ohodnotením práce nominovaných. Je to predovšetkým vyjadrenie vďaky a úcty ľuďom, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú všetkým, ktorí ich pomoc potrebujú.

Od roku 2002 udeľuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ocenenia BSK. Výročnou cenou Samuela Zocha, Pamätným listom predsedu BSK a Čestným občianstvom BSK sú odmenení obyvatelia BSK, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj regiónu, život jeho občanov, alebo významne prezentovali Bratislavský samosprávny kraj doma i v zahraničí. Ocenenia BSK sa udeľujú každoročne na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK.