Blindfriendly Pondelok 24. 4. 2017 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 25. ročník súťaže, bol pre Strednú odbornú školu polygrafickú v Bratislave opäť úspešný.

 Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE"

 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava prijala pozvanie Strednej zdravotníckej školy, Kladská 2, 787 01 Šumperk, Česká republika na 4. ročník študentskej konferencie z Klinickej propedeutiky.

 V Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1 sa realizoval už po piatykrát projekt „Živé knihy“.

V marci sa zúčastnila konferencie pre inovatívnych učiteľov, ktorá sa každoročne organizuje pre pedagógov zapojených do programu Microsoft Innovative Expert Educator.

 Spojená škola Tokajícka 24 sa v rámci projektu Erasmus+ Zdravé mysle pre šťastné životy zúčastnili krátkodobej výmeny študentov v Bulharsku.

 Študenti SPŠE, Hálova 16 dosiahli mimoriadny úspech na Junior Achievement veľtrhu podnikateľských talentov.

 6. apríla 2017 sa uskutočnila oslava 50-teho výročia založenia Gymnázia Ivana Horvátha.

 SOŠ, Ivanská cesta 21 v Bratislave zorganizovala už 4. ročník medzinárodnej súťaž EMI

Študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy dopravnej zúčastnili celosvetovej dobrovoľníckej aktivity Zelená planéta.

 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej pripravuje v spolupráci s baletom Slovenského národného divadla „Medzinárodný koncert baletných škôl“, ktorý sa uskutoční dňa 10. mája 2017 o 19.00 hodine v historickej budove SND.

Zapoj sa do projektu Predajme sa - Bratislava!

 Dejepisná súťaž študentov gymnázií, ktorú organizuje pán Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb je už dlhé roky najväčším stretnutím stredoškolských študentov – historikov v Českej a Slovenskej republike.

 Na Gymnáziu Ivana Horvátha sa uskutočnilo online vyučovanie v spolupráci s partnerskou školou z Litvy.

 V marci sa uskutočnilo celoslovenské kolo 11. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo.

 Dňa 31. 3. 2017 sa uskutočnila školská akcia na zveľadenie okolia SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.

 V DETVE sa uskutočnili školské majstrovstvá SR stredných škôl vo futsale.

 Gymnázium A. Einsteina, bývalé Gymnázium Makarenkova, si v tomto školskom roku pripomína 60. výročie svojho založenia.

 Cvičná firma Greatment z Obchodnej akadémie sa umiestnila na 3. mieste.