Blindfriendly Sobota 10. 12. 2016 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností podujatie: "MIKULÁŠSKE ZRUČNOSTI NA SOŠ HSaO“, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2016.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.

Hubert Sereď J. E., s. r. o. zorganizoval dňa 29. 11. 2016 v priestore Molo Restaurant Bratislava event „Dámsky klub“.

V školskom roku 2016/17 bude OA Nevädzová v rámci medzinárodných projektov Erasmus+ mimoriadne aktívna.

 Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb realizuje svoje plány zamerané na cieľovú skupinu pedagógov v oblasti celoživotného vzdelávania.

 V dňoch 23.11. – 24. 11. 2016 sa konal 3. ročník „Veľtrhu cvičných firiem v Českých Budějoviciach“. Tohto veľtrhu sa zúčastnila aj naša SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča s firmou NEVER ENDING TASTE s. r. o., so žiakmi Lužná Kvetoslava, Ľuboš Neštrák pod vedením učiteľov Ing. Beáty Šoošovej a Ing. Zuzany Slaninovej.

 Konkrétna návšteva a osobná skúsenosť môže budúcim stredoškolákom pomôcť pri výbere správnej školy a budúceho povolania. Dni otvorených dverí potrvajú až do februára, kedy si žiaci základných škôl podávajú prihlášky na študijné odbory, kde sa vyžaduje talentová skúška. Pre zvyšné odbory je termín podávania prihlášok do 10. apríla.

 V rámci 25. ročníka výstavy Juvyr 2016 konaného 10. – 11. 11.2016 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v priestoroch Incheba Expo sa Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava prezentovala interaktívnym tvorivým pracoviskom, kde žiačky učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetička - vizážistka predviedli svoju kreativitu a odbornosť. Škola sa zapojila aj do motivačnej odbornej súťaže pre žiakov základných škôl pod názvom „Škola mojej profesie“.

 Dňa 23.11.2016 sa žiaci Strednej odbornej školy na Račianskej 105, Bratislava aktívne zúčastnili akcie „Módna tvorba mladých“ v priestoroch Kultúrneho domu Zrkadlový háj, Petržalka.

 Žiaci Strednej odbornej školy na Račianskej ulici v Bratislave zúčastnili akcie Bory Beauty & Wedding Show v nákupnom centre Bory Mall, kde poskytovali poradenskú službu návštevníkom vo vizáži a v úprave vlasov.

 Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava – Nové mesto a Jednoty dôchodcov Slovenska sa uskutočnil dňa 27.10.2016 ďalší ročník podujatia „Naj Babička a Dedko 2016“. Na akcii sa podieľali aj žiačky a žiaci Strednej odbornej školy na Račianskej ulici 105 v Bratislave z odborov kozmetička a vizážistka a fotograf.

 Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, sa uskutoční v utorok 29. novembra 2016 po 11.00 h v budove školy.

 Žiak Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre - "Vinárky", Dávid Sandtner, reprezentoval školu v kategórii do 70 kg v súťaži „SILNÁ RUKA“ Získal striebornú medailu a postúpil na celoslovenské kolo.

 Na strednej odbornej škole podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave, v týchto dňoch ukončili žiaci 4. ročníka prvú časť odbornej praxe v rámci projektu Erasmus +.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňova ul. č. 35 v Bratislave, pozýva záujemcov na deň otvorených dverí.

 V dňoch 10. a 11.11.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave celoslovenského podujatia 25. ročníka Juvyr 2016. Škola prezentovala vo výstavnom stánku študijné a učebné odbory ukážkami prác žiakov ako úprava vlasov elektrickými prístrojmi, líčenie a lakovanie nechtov .

 V tento deň si návštevníci môžu prezrieť budovu školy, všetky odborné učebne, v ktorých bude prebiehať vyučovanie. Budúcim žiakom bude umožnené sa aktívne zúčastniť napríklad vyučovania cudzích jazykov, aplikovanej informatiky, praxe a tiež dopravnej geografie, ktorú učíme dvojjazyčne v slovenskom i anglickom jazyku (metódou CLIL). Učitelia si na tento deň pripravili aj špeciálne úlohy, ktoré budú návštevníkom pomáhať riešiť ich starší spolužiaci z SPŠD.

 V mesiacoch október a november sa zúčastnila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave niekoľkých súťaží v účesovej a dekoratívnej tvorby a získala pekné umiestnenia.

 Dňa 10. novembra 2016 sa v budove Matador Group v Bratislave slávnostne vyhlasovali výsledky 9. ročníka najväčšieho celoročného projektu Slovenského olympijského výboru (SOV) - Olympijského festivalu Slovenska (OFS). OFS sú športovým, kultúrnym a výchovným podujatím pre deti a mládež vo veku od 5 do 18 rokov. Podnecujú rodičov, pedagógov, športových aktérov, ale aj príslušné inštitúcie, verejnú správu k pochopeniu významu športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže a k zvýšenému úsiliu na jeho praktickú realizáciu.