Blindfriendly  22. 1. 2017 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, je v rebríčku najlepších základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií prvým najlepším gymnáziom na Slovensku. Do prvej desiatky najlepších gymnázií sa tiež dostalo Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava.

 Dámsky spoločenský účes, zdobenie nechtov, maľovanie na telo, dámsky strih a styling, fúkaná, pánsky strih a styling a súťažný make-up – to boli súťažné kategórie Majstrovstiev Českej republiky – Koruny Kreativity Junior 2017, ktoré sa v stredu 11.1.2017 uskutočnilo v Paláci Žofín v Prahe. Súťažili tu mladí kaderníci, vizážisti a stylisti.

 Deň otvorených dverí na Športovom gymnáziu, Bratislava sa uskutoční 30. januára 2017 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

 Deň otvorených dverí na Gymnáziu Ivana Horvátha sa uskutoční v utorok 17. januára 2017 od 11.00 hod v budove školy.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Račianska 105, 831 02 Bratislava Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb Račianska ul. č. 105 831 02 BRATISLAVA www.sosracianska105.edupage.org riaditel@sos-racianska.sk sekretariat@sos-racianska.sk 02/44258040 Škola s najdlhšou tradíciou vo výchove a vzdelávaní v oblasti služieb na Slovensku, zapojená do švajčiarsko – slovenského projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“

V pondelok 30. januára 2017 od 8.00 – 13.00 h ste v našej škole srdečne vítaní.

 Zdravie je základnou podmienkou pre plnohodnotný, produktívny život a kategóriou určujúcou kvalitu života človeka. Okrem toho dobré zdravie a školská úspešnosť sa vzájomne významne podmieňujú – zdravé dieťa má lepšie predpoklady byť dobrým žiakom a dobrý žiak má viac predpokladov byť zdravým a úspešným dospelým členom spoločnosti.

 V súťaži organizovanou UNESCOM na tému „CITIES & WATER“ získali študenti Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva prvé miesto v kategórii fotografia. Víťazné diela boli zaslané do Paríža a prezentované na výstave „Water, a natural heritage of Slovakia“ organizovanej Ministerstvom životného prostredia SR v spolupráci s medzinárodným hydrologickým programom UNESCO pri príležitosti slovenského predsedníctva v rade EÚ.

 Vo štvrtok 15. 12. 2016 zavítali na besedu na Športové gymnázium jeho bývalí žiaci, účastníci Olympijských hier v Rio de Janeiro 2016.

 Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexey Leonidovič Fedotov navštívil dňa 20. decembra 2016 Gymnázium Ivana Horvátha v Bratislave.

OA Nevädzová je už druhý rok cvičnou školou pre Katedru pedagogiky NHF EU a o tom, že sa jej aj v tejto oblasti darí, svedčí morálne ocenenie, ktoré prijala od vedúceho Katedry pedagogiky.

 V rámci systematického preventívneho protidrogového programu a programu proti kriminalite sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča organizuje už 22.ročník "Deň drogovej prevencie".

 Seminár pre výchovných poradcov základných škôl sa konal 13.12.2016.

 Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci sa v dňoch 8. – 9. decembra 2016 zúčastnila 5. Mezinárodního veletrhu fiktívnich firem v Olomouci.

Dňa 20.1.2017 a 14.2.2017 sa môžete prísť oboznámiť so Strednou odbornou školou vinársko - ovocinárskou.

Cieľom projektu je priviesť čo najširšie spektrum detí a mládeže k pohybovým a športovým aktivitám.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava, je v období od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2018 zapojená do projektu Erasmus +, Strategické partnerstvá, s názvom Zdravé mysle pre šťastné životy.

 V dňoch od 5.12.-7.12.2016 sme sa zúčastnili veľtrhu cvičných firiem v Českom Tešíne.

 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností podujatie: "MIKULÁŠSKE ZRUČNOSTI NA SOŠ HSaO“, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2016.

 SOŠ podnikania, Strečnianska 20 v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 7. decembra 2016 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v priestoroch školy. Pozývame žiakov ZŠ, ich rodičov, zákonných zástupcov, výchovných poradcov a priateľov našej školy.