Blindfriendly Utorok 18. 12. 2018 | Meniny má Sláva Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť odboru vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
   

Územné plánovanie a životné prostredie


 

Pani podpredsedníčka BSK Ing. Elena Pätoprstá sa dňa 28. 3. 2018 zúčastnila na pracovnej ceste Lipót v Maďarsku na pozvanie susednej župy pri príležitosti vyhlásenia prírodného parku a odovzdania vymenovacieho dekrétu “Szigetkoz Natúrpark” Pri tejto príležitosti sa u slovenskej strany a zástupcu BSK maďarskí partneri zaujímali o termín vyhlásenia nášho NP Podunajsko na území BSK, keďže projekty vyhlasovania NP v Maďarsku súvisia s Národným parkom Podunajsko a cezhraničnou ochranou prírody pri ďalších projektoch

 Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá sa v dňoch 19. až 21. januára 2018 zúčastnila pracovnej cesty Ekocentrum Zaježová. Jej cieľom bolo rokovanie s Jurajom Hipšom, riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, spoluzakladateľom komunitnej základnej školy v Zaježovej a Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí zo Slovenska pôsobiacich v rôznych oblastiach o problematike ekocentier v BSK.