Blindfriendly Sobota 18. 11. 2017 | Meniny má Eugen Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Bratislavský samosprávny kraj verejným obstarávateľom, ktorý  je povinný na obstarávanie tovarov, služieb a prác použiť postupy verejného obstarávania podľa citovaného zákona.

V podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác zabezpečuje Ekonomický odbor BSK prostredníctvom oddelenia centrálneho verejného obstarávania (OCVO). OCVO zabezpečuje podľa Smernice č. 35/2007 verejné obstarávanie niektorých komodít tovarov, služieb a prác aj pre školy a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré sú financované z rozpočtu BSK.

Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa link a na stránke Elektronického kontraktačného systému v profile objednávateľ  link .

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 Ďalší Ďalší

 

„Vypracovanie troch štúdií realizovateľnosti: parkovacie systémy pre bicykle, výpožičný systém bicyklov mimo mesta Bratislava, koncept budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v Bratislavskom samosprávnom kraji“.

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Dopracovanie funkcionality implementovanej kolaboračnej platformy Interact formou dovývoja na mieru vyvinutých modulov riešenia.“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 35 900 EUR bez DPH. Kontakt: Odbor INTERACT, Mgr. Žaneta Chylová – zaneta.chylova@region-bsk.sk

Zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie odbornej konferencie na tému „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“, ktorá sa uskutoční 19.9.2017 v Hoteli pod Lipou, Harmónia 3018, 900 01 Modra.

Zabezpečenie a realizácia odbornej obsahovej náplne konferencie BSK k DEKD 2017 „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a jej kreatívnej reflexie“ 19.9.2017 v Hoteli pod Lipou, Harmónia 3018, 900 01 Modra.

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: Tlač a grafické spracovanie odbornej publikácie ku konferencii BSK „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.006,40 EUR bez DPH

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky - Guidelines, projekt TRANSDANUBE.PEARLS


 
 1 2 3 4 5 6 7 Ďalší Ďalší