Blindfriendly Pondelok 19. 3. 2018 | Meniny má Jozef Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).
V podmienkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania (OVO) a oddelenia nákupu a kontroly (ONaK).
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) zabezpečuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice č. 89/2017 o verejnom obstarávaní BSK.


Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v profile verejného obstarávateľa link a na stránke Elektronického kontraktačného systému v profile objednávateľ  link .